Napovednik

Poletno družinsko branje

Poletno družinsko branje traja od 1. 7. do 31. 8. 2017 v KFBK in v vseh njenih krajevnih knjižnicah: Komenda, Motnik in Šmarca. Pravilno izpolnjene bralne izkaznice zbiramo v knjižnici od 21. 8. do 30. 9. 2017. Družina nagrado (knjigo) prevzame ob oddaji izpolnjene bralne izkaznice.

Družina, ki se odloči za sodelovanje pri PDB, se vpiše na seznam in ob vpisu prejme bralno izkaznico v katero zbira žige. Za pravilno izpolnjeno bralno izkaznico se šteje, da družina opravi vse 4 naloge:

1. naloga: obisk knjižnice in izposoja gradiva – vsaj 3 obiski in ob vsakem obisku vsaj 5 izposojenih knjig na člana družine. Sodelujoči družinski člani morajo biti vpisani v knjižnico oz. mora družina imeti najmanj 1 izkaznico za odraslega in 1 otroško izkaznico. Število družinskih članov, ki sodelujejo, se vpiše na vpisni list IN v oblaček na 1. strani bralne izkaznice.

2. naloga: žig iz Knjižnice pod krošnjami. Obiskovalci Kamniške Knjižnice pod krošnjami bodo dobili žig, iz ostalih Knjižnic pod Krošnjami velja priložena fotografija (lahko poslana po e-pošti na maja.rajh@kam.sik.si).

3. naloga: foto utrinek poletnega branja mora biti posredovan na elektronski naslov maja.rajh@kam.sik.si
do 31. 8. 2017.

4. naloga: pravljična naloga: velja vrisan naslov pravljice ali povedke na pravljični zemljevid.

Častni pokrovitelj 14. poletnega družinskega branja je NOAH CHARNEY, ki pravi:

"Ekrani so sovražnik. Lahko pa so tudi najboljši prijatelj staršev, kajti nekaj je na tem buljenju v ekrane, bodisi v tablične, ekrane pametnih telefonov, računalniške ali televizijske, da tako zapeljivo prevzamejo naše otroke, da so zares mirni in tihi… Toda lahko povzroče tudi agresijo (pomislite, kaj se zgodi, ko starši rečejo, da je konec risank). Je pa to izredno pasivna aktivnost. Prižgemo ekran, ki jih posrka vase in naredi vse delo namesto nas.

Ko poučujem o pisanju, so moji študentje pogosto presenečeni nad izjavo: »Beremo popolnoma drugače, kot so brali naši stari starši.« Živimo v dobi, ko smo zelo osredotočeni na video, s tem mislim na vedno krajši, hiter video z mnogimi kratkimi scenami. Ko beremo, se zdaj pogosto nagibamo k temu, da besedilo »pretvarjamo« v film, ki se odvija v naših možganih. Pred 100 leti je bilo branje samostojna aktivnost. Danes pa je prepleteno z videom. To se odraža tudi iz opomb, ki so mi jih uredniki dali glede mojega pisanja, na primer: Ali lahko pogledamo ta prizor z druge strani?, kar zveni, kot bi bilo to navodilo snemalcu.

Samo branje je čudovita stvar, saj zahteva aktivni um, oblikovanje in predstavljanje opisanih prizorov in ne pasivno strmenje v nekaj, kar je nekdo drugi izbral zate, da gledaš. Branje zgodb z otroki je različna in tesneje povezujoča izkušnja kot gledanje televizije. Seveda rad gledam filme, toda vidim, koliko bolj so navdušeni, kadar skupaj beremo knjigo ali kadar si izmislim pravljico in jim jo povem. Veliko bolj se vključijo, poslušajo s široko razprtimi očmi in niso nikoli slabe volje, ko je treba nehati.

Ko bodo starejši, se ne bodo spominjali triminutnih videov z YouTuba. Spominjali pa se bodo knjig, ki smo jih prebrali skupaj in pravljic, ki smo jim jih povedali."

 

Dokumenti za prenos