Napovednik

Poletno družinsko branje

Poletno družinsko branje traja od 1. 7. do 31. 8. 2017 v KFBK in v vseh njenih krajevnih knjižnicah: Komenda, Motnik in Šmarca. Pravilno izpolnjene bralne izkaznice zbiramo v knjižnici od 21. 8. do 30. 9. 2017. Družina nagrado (knjigo) prevzame ob oddaji izpolnjene bralne izkaznice.

Družina, ki se odloči za sodelovanje pri PDB, se vpiše na seznam in ob vpisu prejme bralno izkaznico v katero zbira žige. Za pravilno izpolnjeno bralno izkaznico se šteje, da družina opravi vse 4 naloge:

1. naloga: obisk knjižnice in izposoja gradiva – vsaj 3 obiski in ob vsakem obisku vsaj 5 izposojenih knjig na člana družine. Sodelujoči družinski člani morajo biti vpisani v knjižnico oz. mora družina imeti najmanj 1 izkaznico za odraslega in 1 otroško izkaznico. Število družinskih članov, ki sodelujejo, se vpiše na vpisni list IN v oblaček na 1. strani bralne izkaznice.

2. naloga: žig iz Knjižnice pod krošnjami. Obiskovalci Kamniške Knjižnice pod krošnjami bodo dobili žig, iz ostalih Knjižnic pod Krošnjami velja priložena fotografija (lahko poslana po e-pošti na maja.rajh@kam.sik.si).

3. naloga: foto utrinek poletnega branja mora biti posredovan na elektronski naslov maja.rajh@kam.sik.si
do 31. 8. 2017.

4. naloga: pravljična naloga: velja vrisan naslov pravljice ali povedke na pravljični zemljevid.

Častni pokrovitelj 14. poletnega družinskega branja je NOAH CHARNEY.

 

Dokumenti za prenos