Napovednik

Enajsta šola o antiki - Antična Fortuna in Ahelajev rog izobilja

ENAJSTA ŠOLA O ANTIKI - ciklus predavanj in branj
Antična Fortuna in Ahelarjev rog izobilja

Ahelarjev banket iz Ovidovih Metamorfoz

ndija Koromandija
slovenska pravljica
Kapital in dediščina: staro mestno jedro Kranja

Enajsto šolo bodo oblikovali: ddr. Verena Perko, dr. Rafko Urankar, mag. Breda Podbrežnik

 

Lokacija dogodka:Dvorana KFBK

Dokumenti za prenos