Novice

Likovni natečaj: Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic

Likovni natečaj: Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic

23. april 2018 624 Milena Glusic

Likovni natečaj 

Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic 2018

O natečaju
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Gozdarski inštitut Slovenije in ostali organizatorji v
sklopu Križnikovega pravljičnega festivala (pripovedovanje Križnikovih pravljic za otroke in odrasle)
prirejajo  likovni natečaj z naslovom Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic. Festival se
bo odvijal v Motniku, 8. in 9. junija 2018. V okviru prireditve bo potekala razstava likovnih
del natečaja. Natečaj je namenjen učencem osnovnih šol, ki lahko sodelujejo v okviru šole ali
kot posamezniki.
Z natečajem želimo spodbujati spoznavanje Gašperja Križnika, njegovega zbirateljskega dela,
okrepiti zavest o kulturni dediščini in spodbuditi zanimanje za pravljice iz domačega okolja in
zanimanje za Motnik in okolico.

Kdo je bil Gašper Križnik?
Gašper Križnik velja za enega najpomembnejših zbiralcev slovenske slovstvene folklore. V drugi
polovici 19. stoletja je v Motniku in okolici zbral preko 200 zapisov ljudskih pravljic,
povedk, pesmi, pregovorov, legend, šal. Le malo zbranega mu je uspelo objaviti. Kljub vsemu se
je zavedal cene svojega poslanstva in se povezal s tedaj najslavnejšim jezikoslovcem Janom
Baudouinom de Courtenayem in mu pošiljal nabrano gradivo v Sankt Peterburg, za objave pa je
našel prostor v Zagrebu in drugih južnoslovanskih časopisih. Osem enot zbranega mu je uspelo
izdati v Celovcu 1874 s psevdonimom Podšavniški, pod naslovom Slovenske pripovedke iz Motnika.
Bil je prvi, ki je slovstveno folkloro zapisoval v narečjih (povzeto po http://odmev.zrc-
sazu.si/zalozba/index.php?q=sl/node/743 in Slovenski etnološki leksikon, 2004). 
Njegove pravljice so objavljene v mnogih zbirkah slovenskih ljudskih pravljic.

Trajanje natečaja
Likovni natečaj se začne 1. 3. 2018 in zaključi 25. 5. 2018.

Sodelovanje na natečaju 
Na natečaju lahko sodelujejo učenci osnovnih šol. Strokovna komisija bo izbirala po tri
najboljše prispevke in prispevke za razstavo po naslednjih kategorijah:
•    učenci prvega triletja,
•    učenci drugega triletja,
•    učenci tretjega triletja.

Tema natečaja 
Pravljica O treh sinovih

Pravljica je objavljena v knjigi Veronika z Malega gradu. Kamnik: Matična knjižnica Kamnik,
1999 in 2009.  
Predlagana pravljica je izhodišče za razmišljanje in ustvarjanje na temo ekologije in pomena
gozdov.
 
V današnjem času so gozdovi podvrženi številnim okoljskim spremembam, kot so vetrolomi, žled,
gradacije podlubnikov, idr. Prilagajanje gozdnega drevja na prihodnje spremembe v okolju
temelji na ohranjanju biotske pestrosti na vseh ravneh, vključno z genetsko raznolikostjo.
LIFEGENMON je projekt za podporo dolgoročnega ohranjanja prilagodljivosti dreves na spremembe v
okolju z razvojem sistema za gozdni genetski monitoring, ki ga vodi Gozdarski inštitut
Slovenije. Ob pripravah na likovni natečaj lahko mentorji otroke opozorite na pomen ohranjanja
biotske pestrosti v naših gozdovih ter podnebnih spremembah, ki ogrožajo stabilnost naših
gozdov.

Tehnika 
Likovni izdelki naj bodo na predlogi formata  A3 (velikost risalnega lista). Uporabite lahko
različne tehnike.

Vsak izdelek mora biti opremljen z naslednjimi podatki:
•    ime in priimek avtorja,
•    razred,
•    šola,
•    mentor (starš, kadar otrok ne sodeluje v okviru šole),
•    tel. številka in elektronski naslov mentorja.

Zaključek natečaja
Likovna dela pošljite ali prinesite do 25. 5. 2018 na naslov: 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, 
Ljubljanska cesta 1, 1240 Kamnik, 
s pripisom Likovni natečaj Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic.

Dodatne informacije o natečaju dobite na e-naslovu: milena.glusic@kam.sik.si ali na tel. 
01 320 55 83.

Izbor, objava in nagrade za najbolj zanimive izdelke
Vse izdelke bo pregledala in ovrednotila natečajna komisija, ki jo sestavljajo akademska
slikarka in ilustratorka Andreja Peklar, akademski slikar Alojz Berlec ter Jože Kozjek, revirni
gozdar. 

Pri oceni likovnih del bo natečajna komisija upoštevala:  
•    izvirnost likovnega pristopa,
•    kakovost likovne tehnike,
•    izvirnost upodobljenega motiva in usklajenost z izbrano temo.

Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik
www.kam.sik.si. Izbrana likovna dela bomo razstavili na Križnikovem festivalu v Motniku 
8. in 9. junija 2018. Mentorje bomo pravočasno obvestili o rezultatih natečaja. Avtorji
nagrajenih del bodo prejeli nagrade na Križnikovem pravljičnem festivalu v Motniku.

Likovnih izdelkov ne vračamo.

Varstvo osebnih podatkov
Starši oz. skrbniki ali mentorji  s podpisom soglašajo, da se osebni podatki udeležencev
natečaja javno objavijo (v medijih in na spletnih straneh), če se organizator za to odloči. 
Organizacija zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.


Dogodek sofinancirata program LIFE in Ministrstvo za okolje in prostor.
 

Število ogledov (624)/Komentarji ()

Tagi:

Dokumenti za prenos