Novice

Nekdanje kamniške in komendske podobe so zdaj dostopne: predstavitev digitaliziranih razglednic iz domoznanske zbirke Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik

10. april 2018 835 Andrej Kotnik

V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik so v ponedeljek, 9. 4. 2018, občinski praznik obeležili s predstavitvijo digitalizirane zbirke razglednic iz Kamnika, Komende in okolice. V imenu Občine je prisotne pozdravil podžupan Matej Slapar, ki je poudaril pomen zgodovinske dediščine naših krajev in uporabo razglednic tudi na področju turizma. Direktorica Breda Podbrežnik Vukmir je povedala, da je knjižnica uredila in digitalizirala skoraj 600 nekdanjih kamniških in komendskih podob, ki bodo kmalu na spletu dostopne javnosti in ocenila, da je to zelo pomemben prispevek knjižnice.


Pozdravni nagovor podžupana Občine Kamnik Mateja Slaparja. (Foto: KFBK)

Po uvodnih pozdravih je dr. Marjanca Klobčar v zanimivem predavanju osvetlila pojav razglednic, s posebnim poudarkom na slovenskem gradivu. Ob izbranih primerih je predstavila sporočilnost razglednic za razumevanje in  interpretacijo vsakdanjega življenja in za osvetlitev posebnih zgodovinskih dogodkov.


Predavanje dr. Marjance Klobčar o razglednicah kot raziskovalnem viru. (Foto: KFBK)

V nadaljevanju je bibliotekar Andrej Kotnik predstavil potek preureditve in digitalizacije gradiva z več vidikov, predvsem pa z vidika varovanja fizične zbirke in  povečanja dostopnosti gradiva uporabnikom. Zanimanje za gradivo iz zbirke razglednic Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik se je v zadnjih letih v našem lokalnem okolju opazno povečalo. K temu je v veliki meri prispevala sama knjižnica z več odmevnimi razstavami tega gradiva, ki smo jih v knjižnici pripravili samostojno, ali v sodelovanju z drugimi ustanovami na našem območju. Razglednice pogosto uvrščamo v naše publikacije, promocijska gradiva in objave na spletnih straneh knjižnice ter na socialnih omrežjih. Povečano zanimanje opažamo predvsem s strani učiteljev, turističnih delavcev, kulturnih društev, dijakov in študentov.


Andrej Kotnik je predstavil digitalizacijo in preureditev zbirke razglednic ter priprave za objavo na spletu. (Foto: KFBK)

V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik smo se zato odločili, da razglednice digitaliziramo in jih uporabnikom  v vpogled ponudimo v elektronski obliki. S tem želimo zmanjšati potrebo po dostopanju do fizičnega gradiva. Od skoraj 700 razglednic, kolikor šteje zbirka, smo digitalizirali 576 razglednic. Fizično gradivo zbirke smo nato pripravili za trajno hrambo z vložitvijo v brezkislinske ovoje in mape. Za preureditev, digitalizacijo in pripravo gradiv za objavo na spletu sta v knjižnici poskrbela Vika Gujtman in Andrej Kotnik, v sodelovanju s skrbnico domoznanske zbirke Jano Uršič.


Vika Gujtman in Andrej Kotnik. (Foto: Jože Pavlič)

Del zbirke bo objavljen na spletni strani, katere priprava je ta čas v zaključni fazi. Spletna stran bo nosila ime »Prejmi pozdrav«. Pri objavi gradiva na spletu je potrebno vzeti v obzir  zakonodajo z več področij, predvsem s področja varovanja avtorskih in sorodnih pravic, varovanja osebnih podatkov ter tudi samo ustavo.

S tovrstnimi objavami knjižnica aktivno podpira promocijo lokalnega okolja, ljudi seznanja z različnimi področji svojega strokovnega dela in spodbuja ohranjanje zgodovinskih, etnoloških in drugih izročil na kamniško-komendskem območju.

Število ogledov (835)/Komentarji ()

Tagi: