Zaposleni v knjižnici Kamnik

  Oddelek Dela in naloge
Tel. št.
Elektronska pošta
Breda Podbrežnik Vukmir Oddelek skupnih služb Direktorica
01 320 55 84
Breda.Podbreznik@kam.sik.si
Mojca Kosirnik Oddelek za delo z uporabniki Vodja oddelka,
Potujoča knjižnica, informator OO, izposoja gradiva
01 320 55 80
Mojca.Kosirnik@kam.sik.si
Andreja Štorman Vreg Oddelek za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva Obdelava gradiva
01 320 55 81
Andreja.Storman@kam.sik.si
Duška Težak Oddelek za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva

Vodja oddelka,
Medknjižnična izposoja, obdelava gradiva
01 320 55 81

Duska.Tezak@kam.sik.si
Tina Arnež Oddelek za delo z uporabniki Informator na Oddelku za odrasle, medknjižnična izposoja
01 320 55 80
Tina.Arnez@kam.sik.si
Milena Glušič Oddelek za razvoj in čitalnico

Informator v čitalnici, Kamniške pravljične poti, Vseživljenjsko učenje, Kamra

01 320 55 83

Milena.Glusic@kam.sik.si
Andrej Kotnik Oddelek za razvoj in čitalnico​ Vodja oddelka,
razvoj in promocija, Kamniško-komendski biografski leksikon, Prejmi pozdrav, spletna stran knjižnice, vseživljenjsko učenje, informator v čitalnici, 
01 320 55 83
 Andrej.Kotnik@kam.sik.si
Renata Kralj Oddelek za delo z uporabniki Informator na Oddelku za odrasle, izposoja gradiva,
01 320 55 80
Renata.Kralj@kam.sik.si
Barbara Petrušić Oddelek za delo z uporabniki

Informator na Oddelku za mladino, bibliopedagoške dejavnosti, Branje je iskanje, Beremo s Tačkami (Kamnik)
01 831 25 97
01 831 12 17

barbara.petrusic@kam.sik.si
Anja Ramšak Oddelek za delo z uporabniki Izposoja gradiva, Bremo s Tačkami (Kamnik)
01 320 55 86
Anja.Ramsak@kam.sik.si
Simona Žibert Oddelek za delo z uporabniki Izposoja gradiva
01 320 55 86

Simona.Zibert@kam.sik.si

Maja Šinkovec Rajh Oddelek za delo z uporabniki Knjižnica Komenda, urejanje spletne strani knjižnice, pravljične urice, igroteka, Beremo s Tačkami (Komenda)
01 834 32 98
Maja.Rajh@kam.sik.si
Tatjana Tratnik Oddelek za razvoj in čitalnico Knjižnica Šmarca, informator v čitalnici, hemeroteka
01 320 55 83
Tatjana.Tratnik@kam.sik.si
Jana Uršič Oddelek za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva Nabava gradiva, domoznanska zbirka
01 320 55 82
Jana.Ursic@kam.sik.si
Sabina Zore Oddelek za delo z uporabniki Informator na Oddelku za mladino, Bibliopedagoške dejavnosti  za vrtce, Pravljični kovček, Predbralna značka
01 831 25 97
01 831 12 17
Sabina.Zore@kam.sik.si
Helena Kovačič Oddelek za delo z uporabniki

Prireditve
01 32 05 587

prireditve@kam.sik.si

Olga Zupan Oddelek skupnih služb Poslovna sekretarka
01 320 55 85
Olga.Zupan@kam.sik.si
Eva Arnež Oddelek skupnih služb

Računovodstvo
01 320 55 85

Eva.Arnez@kam.sik.si

Karmen Bujanič Oddelek skupnih služb Čiščenje  
Pavel Lajmiš Oddelek skupnih služb Hišnik