Zaposleni v knjižnici Kamnik

  Oddelek Dela in naloge
Tel. št.
Elektronska pošta
Breda Podbrežnik Vukmir Uprava Direktorica
013205584
Breda.Podbreznik@kam.sik.si
Mojca Kosirnik Oddelek za delo z uporabniki Vodja oddelka za delo z uporabniki
Potujoča knjižnica, informator OO, izposoja gradiva
013205580
Mojca.Kosirnik@kam.sik.si
Andreja Štorman Vreg Oddelek za nabavo, obdelavo in odpis gradiva Obdelava gradiva
013205581
Andreja.Storman@kam.sik.si
Duška Težak Oddelek za nabavo, obdelavo in odpis gradiva

Vodja oddelka za nabavo, obdelavo in odpis gradiva
Medknjižnična izposoja, obdelava gradiva
013205581

Duska.Tezak@kam.sik.si
Tina Arnež Oddelek za delo z uporabniki Informator na OO, medknjižnična izposoja
013205580
Tina.Arnez@kam.sik.si
Milena Glušič Oddelek za razvoj in čitalnico

Informator v čitalnici, Kamniške pravljične poti, Vseživljenjsko učenje, Kamra

013205583

Milena.Glusic@kam.sik.si
Andrej Kotnik Oddelek za razvoj in čitalnico Vodja oddelka za razvoj in čitalnico
Razvoj in promocija, Kamniško-komendski biografski leksikon, Vseživljenjsko učenje
013205583
 Andrej.Kotnik@kam.sik.si
Renata Kralj Oddelek za delo z uporabniki Informator na OO, izposoja gradiva,
013205580
Renata.Kralj@kam.sik.si
Barbara Petrušić Oddelek za delo z uporabniki

Informator na PO, bibliopedagoške dejavnosti
018312597
018311217

Barbara.Petrusic@kam.sik.si
Anja Ramšak Oddelek za delo z uporabniki Izposoja gradiva
013205586
Anja.Ramsak@kam.sik.si
Simona Žibert Oddelek za delo z uporabniki Izposoja gradiva
013205586

Simona.Zibert@kam.sik.si

Maja Šinkovec Rajh Oddelek za delo z uporabniki Knjižnica Komenda, urejanje spletne strani, pravljične urice, igroteka
018343298
Maja.Rajh@kam.sik.si
Tatjana Tratnik Oddelek za razvoj in čitalnico Knjižnica Šmarca, informator čitalnica, hemeroteka
013205583
Tatjana.Tratnik@kam.sik.si
Jana Uršič Oddelek za nabavo, obdelavo in odpis gradiva Nabava gradiva, domoznanska zbirka
013205582
Jana.Ursic@kam.sik.si
Sabina Zore Oddelek za delo z uporabniki Informator na PO, Bralni mozaik, Bibliopedagoške dejavnosti  za vrtce - Pravljični kovček
018312597
018311217
Sabina.Zore@kam.sik.si
Olga Zupan Uprava Poslovna sekretarka
013205585
Olga.Zupan@kam.sik.si
Eva Arnež Uprava

Računovodstvo
013205585

Eva.Arnez@kam.sik.si

Karmen Bujanič Tehnične službe Čiščenje