Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 

Sedanja Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik , ki je bila ustanovljena leta 2015, je naslednica nekdanjih Matične knjižnice Kamnik in  Delavske in Ljudske knjižnice. V prvem povojnem času je kamniška knjižnica delovala v prostorih nad Kavarno, kasneje pa v samostojnem objektu na Kolodvorski ulici v bližini zgornje železniške postaje vse do junija 1991, ko se je vselila v sedanje namensko obnovljene prostore nekdanjega Zdravstvenega doma na Ljubljanski 1.

Hiter razvoj knjižničarske dejavnosti in potrebe, ki so se v knjižnici širile hitreje od možnosti, so bile povod za izgradnjo sodobnih in funkcionalnih prostorov.

Vsebuje knjige razporejene v prostem pristopu po sistemu UDK.
Poleg knjižnega gradiva si na tem oddelku lahko sposodite tudi videokasete, DVD-je, CD-rome, zgoščenke in kartografsko gradivo.
Ima leposlovne knjige razporejene po starostnih stopnjah:
C (cicibani) za otroke do 9. leta, P (pionirji) od 10. leta, M (mladinci) od 13. leta starosti.
Na oddelku je tudi zbirka CD-romov, videokaset, zgoščenk namenjena otrokom.
Hrani slovarje, enciklopedije, leksikone, monografije, letopise, almanahe, strokovne priročnike ter časnike in časopise. Čitalniškega gradiva, razen revij in časopisov, ne izposojamo na dom.