Skoči do osrednje vsebine Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik > O knjižnici > Poslovnik

Pravilnik o poslovanju Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik

Sprejet na seji Sveta javnega zavoda KFBK, 29. 11. 2022. Velja od 1. 1. 2023.
 

Podaljševanje roka izposoje

Izposojevalni rok se lahko podaljša enkrat (osebno, po telefonu ali internetu), vendar lahko imajo uporabniki gradivo doma največ 6 tednov od dneva izposoje.

Podaljšanje ni avtomatično. Rezervirano gradivo se ne podaljušuje oz. samo za 3 dni.

Vpis

Ob vpisu mora vsak član predložiti osebni dokument, za otroke do 15. leta pa članstvo potrdijo starši ali skrbniki s svojim podpisom in predložitvijo osebnega dokumenta.

Ob vpisu dobi član člansko izkaznico, ki velja v vseh enotah, ne glede na to, kje se vpiše. Spremembo osebnih podatkov je član dolžan sporočiti ob prvem obisku knjižnice po nastali spremembi.

Vsakdo je lahko istočasno vpisan le enkrat. Ponovni vpis je mogoč, če je osebi prenehalo predhodno članstvo.

 

Dostop do interneta

Internet lahko uporabljajo vsi člani in uporabniki knjižnice. Uporaba računalniške opreme je časovno omejena glede na namen uporabe ter največ za dva uporabnika hkrati.

Uporaba interneta in individualno računalniško izobraževanje sta brezplačna. Uporabnikom ni dovoljeno nalaganje lastnih programov in spreminjanje programske opreme. Uporabniki odgovarjajo za vse poškodbe, ki nastanejo po njihovi krivdi na računalniku in v programski opremi. 

Uporabniki, ki ne znajo uporabljati interneta, iskalnih orodij in ostalih programov, ki so z njimi povezani, se lahko predhodno naročijo in se jim omogoči pomoč pri uporabi. Omogočamo vam tudi brezplačno izobraževanje o osnovah interneta in elektronske pošte.

Uporabniki mlajši od 15 let lahko do interneta v knjižnici dostopajo izključno s pomočjo lastnih prijavnih podatkov (Uporabniško ime = članska številka + geslo za uporabo Moje knjižnice - Cobiss).

Računalniške izpise je potrebno predhodno naročiti. Zaračunavamo jih po veljavnem ceniku

Izposoja knjižničnega gradiva

Na dom si lahko izposodite vse gradivo razen čitalniškega in domoznanskega fonda.

Zamudnina in opomini

Po preteku izposojevalnega roka zaračunamo dnevno zamudnino na enoto knjižničnega gradiva po veljavnem ceniku.

Zamudnina se zaračuna tudi, če rok izposoje ni pravočasno podaljšan. 

Če gradivo ni vrnjeno petnajst dni po preteku izposojevalnega roka, knjižnica članom zamudnikom pošlje opomin in jih tako spomni na vrnitev gradiva. 

Opomini 

1. opomin se pošlje 15 dni po preteku izposojevalnega roka za knjižno gradivo oz. 7 dni po preteku izposojevalnega roka za DVD, VHS in BLU-RAY, 2. in 3. opomin se pošljeta v presledku 15 dni. Po tretjem opominu opravimo izterjavo gradiva na domu. Izterjavo opravlja pooblaščenec knjižnice. Cene opominov se seštevajo.

Izgubljeno ali poškodovano gradivo

Zaračunavamo po veljavnem ceniku ali pa se nadomesti z enako enoto. V vsakem primeru je potrebno poravnati stroške opreme nadomestnega gradiva.

Gradivo večje vrednosti pa člani nadomestijo z novo enako ali podobno enoto po dogovoru z zaposlenimi na oddelku.

Od dneva, ko član obvesti knjižnico o izgubljenem gradivu, ima 6 tednov časa za iskanje gradiva. V kolikor gradivo najde, se za ta čas zaračuna tudi zamudnina.


Medknjižnična izposoja

Če ste član Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik in potrebujete gradivo (knjige, članke...), ki ga v naši knjižnici nimamo ali je trenutno izposojeno, ga lahko naročite.

Gradivo lahko naročite na oddelku ali po telefonu.

Gradivo vam bomo priskrbeli iz drugih slovenskih knjižnic, po potrebi pa tudi iz tujine.

Ko bomo prejeli naročeno gradivo, vas bomo obvestili po telefonu ali e-pošti. Medknjižnično izposojo plačate po veljavnem ceniku.

Kontakt

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
Ljubljanska cesta 1
1241 Kamnik
E-naslov: mkk@kam.sik.si
Tel.: +386 1 831 12 17 (PON-PET: 9.00-19.00), SOB (8.00-13.00)
        
POMEMBNO: Elektronska pošta ni namenjena rezervacijam gradiva ali podaljševanju roka izposoje za izposojeno gradivo. Za te storitve uporabite spletno aplikacijo Moja knjižnica ali pokličite na navedeno telefonsko številko v času odprtosti knjižnice.

Matična št.: 5543452
Davčna št.: 20620586
TRR: SI56 01100-6000059096 (Banka Slovenije, podračun UJP) - št. velja od 1. 12. 2017.
PIC: 914651025
Akronim: SIKKAM
Več podatkov

Obratovalni čas

  letni poletni
Ponedeljek 09:00-19:00 13:00-19:00
Torek 09:00-19:00 13:00-19:00
Sreda 09:00-19:00 13:00-19:00
Četrtek 09:00-19:00 09:00-15:00
Petek 09:00-19:00 09:00-15:00
Sobota 08:00-13:00 zaprto

(Poletni obratovalni čas od 1. julija do 31. avgusta)

  letni poletni
Ponedeljek 09:00-15:00 13:00-19:00
Torek 09:00-15:00 13:00-19:00
Sreda 13:00-19:00 zaprto
Četrtek 13:00-19:00 zaprto
Petek 13:00-19:00 09:00-15:00
Sobota 08:00-13:00 zaprto

(Poletni obratovalni čas od 1. julija do 31. avgusta)

Ponedeljek 14.00-19.00
Torek 14.00-19.00
Sreda zaprto
Četrtek 9.00-15.00
Petek zaprto
Sobota zaprto

  Letni Poletni
Ponedeljek zaprto zaprto
Torek zaprto zaprto
Sreda 14.00-19.00 13.00-19.00
Četrtek zaprto zaprto
Petek 14.00-19.00 zaprto
Sobota zaprto zaprto

Povezave

NAPOVEDNIK

Križnikov pravljični festival 2024
Križnikov pravljični festival 2024
7. 06. 2024 18:00 - 8. 06. 2024 22:00

Facebook